Torsdag 10. februar, 18.00 - 20.00

Årsmøte i Strand Jørpeland speidergruppe

Vi samles på ny til årsmøte. Her kan alle speidere fra 12 år, rovere og ledere delta. Her vedtar vi regnskap for 2021, budsjett for 2022, valg til ulike verv og bestemmer planer for det neste året samt neste vår. Vi avslutter med pizza og brus som vanlig.