På Nett

Sikker Speiding

Diverse

Kontingent

Det koster 860,- å være medlem i SJS for en speider i 2023 uten hustandsrabatt.

Det gis husstandsrabatt fra tredje medlem i en husstand. Fra husstandsmedlem nr. 3 og opp koster det da 340,50,- for å være speider i 2023.

Familierabatt på gruppens arrangement

På gruppens egne arrangement har vi 50% søskenrabatt for nr 2 i familien og gratis for nr 3-> .