På Nett

Sikker Speiding

Diverse

Kontingent

Det koster 860,- å være medlem i SJS for en speider i 2023 uten hustandsrabatt.

Det gis husstandsrabatt fra tredje medlem i en husstand. Fra husstandsmedlem nr. 3 og opp koster det da 340,50,- for å være speider i 2023.

Vi kan dekke kontingenten for familier med krevende økonomi. Vi trenger kun at dere ber oss om det. Ingen annen dokumentasjon er nødvendig og alt behandles konfidensielt. Vi får refundert dette (anonymt) av Strand kommune eller Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Familierabatt på gruppens arrangement

På gruppens egne arrangement har vi 50% søskenrabatt for nr 2 i familien og gratis for nr 3-> .