Tirsdag 20. august, 18.00 - 21.00

Felles oppstarts / planleggingsmøte for alle ledere i alle enheter

Vi starter speideråret med et felles møte med alle lederne i alle enhetene for å planlegge høsten 2024 og koordinere oss. Det blir en god matpause i møtet og god tid til drøs / bli kjent.