Fredag 19. april, 17.15 - Søndag 21. april, 12.00

Gruppeturen - årets gruppebegivenhet

Sett av helgen til vår tradisjonelle gruppetur . Se vedlegg under for invitasjon og pakkeliste.

  • Camp 773 Fåreneset
  • Ole Bokn, 915 36 289
  • Egen
  • Pakkeliste kommer
  • Tirsdag, 26. mars
  • Meld frafall
  • Påmeldte: