Fredag 19. april, 18.00 - Søndag 21. april, 12.00

Gruppeturen - årets gruppebegivenhet

Sett av helgen til vår tradisjonelle gruppetur . Mer info og program følger