Onsdag 7. februar, 18.00 - 20.00

Styremøte i Gruppeledelsen