Torsdag 23. mars, 17.30 - 18.45

Turmøte for Bevere

  • Parkering ved Utsiktsvegen, 17.30
  • Adriane Tjøstheim , 452 85 919
  • NISTE/KVELDSMAT
  • Klær til å være ute og refleks
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: