Tirsdag 28. mars, 18.30 - 20.00

Kart og kompass møtet(Tom)

Kart og kompass. Finner du frem. vet du egentelig opp ned på et kart. Hva er en kote og finner du ut distansen?