Torsdag 2. februar, 18.00 - 20.00

styremøte i gruppeledelsen

Styret møtes blant annet for å planlegge årsmøtet 22.2.