Tirsdag 10. januar, 20.00 - 21.00

Lederpatruljemøte

Enhetsledere og gruppeledelsen samles til et lite møte. Hovedtema er hvordan det står til i enhetene og koordinere planer for våren 2023