Tirsdag 14. juni, 18.00 - 20.00

Styremøte gruppeledelsen

Vi tar siste møte i GL før sommeren