Tirsdag 16. august, 18.00 - 19.00

Lederpatruljemøte ( Enhetsledere og gruppeledelsen)

Oppstartsmøte for enhetsledere og gruppeledelsen