Tirsdag 24. august, 18.00 - 19.30

Planleggingsmøte Småspeider lederne

Vi legger planene for høsten 2021