Torsdag 17. mars, 18.00 - 20.00

Styremøte gruppeledelsen

Her samles gruppeledelsen til styremøte