Onsdag 16. mars, 20.00 - 21.00

Styremøte gruppeledelsen etter årsmøtet er ferdig

Her samles den nyvalgte gruppeledelsen og setter planer for møter etc i året som kommer