Torsdag 13. januar, 18.00 - 20.00

Lederpatruljemøte ( Enhetsledere og gruppeledelsen)

Vi samles for å koordinere arbeidet i enhetene og ser på planene for våren 2022