Torsdag 4. november, 18.00 - 20.00

Styremøte gruppeledelsen

Gruppeledelsen samles til styremøte