Torsdag 4. februar, 18.00 - 20.00

Styremøte Gruppeledelsen

Styremøte for å planlegge årsmøtet 12.2