Lørdag 9. januar, 10.00 - 17.00

Juletre- og flaskeinnsamling.

Corona lager utfordringer her, men en komite skal se på hva vi får til . Sett av denne lørdagen til obliogatorisk speiderdugnad sammen med foreldre.