Tirsdag 22. september, 18.00 - 19.30

Småspeiderne bruker Tarzanløypen og tar et merke

Vi skal bruke Tarzanløypa med mange hindre og ta et merke