Tirsdag 17. august, 18.00 - 19.00

Lederpatruljemøte ( Enhetsledere og gruppeledelsen)

Vi samles for å avklare oppstart, ledersituasjon og koordinere arbeidet mellom enhetene