Tirsdag 3. november, 18.00 - 19.30

Småspeiderne lærer og trener på trafikksikkerhet

Det å vite hvordan vi ferdes i trafikken er viktig når vi sykler eller går, Vi trener på det på dette møtet og det er en del av Vær Beredt merket