Torsdag 14. januar, 18.00 - 20.00

Lederpatruljen

Gruppeledelsen og enhetslederne samles for å koordinere aktiviteten våren 2021