Torsdag 14. januar, 18.00 - 20.00

Lederpatruljen - digitalt.

Gruppeledelsen og enhetslederne samles for å koordinere aktiviteten våren 2021. Innkalt digitalt ! Bli med via Google Meet
meet.google.com/sqx-gxhr-pkb